Verso חזרה לטניס פחות מ 3 חודשים לאחר ניתוח החלפת כתף הפוכה
,פרופ' לוי הנכבד

 

ברצוני להביע בפניך את שביעות רצוני, הערכתי ותודתי לתוצאות ניתוח החלפת מפרק הכתף שביצעת בידי הימינית.

 

כבר בשלב מוקדם זה, פחות משלושה חודשים אחרי הניתוח, ניתן לקבוע חד-משמעית שהצלחת הניתוח הייתה
לא רק טוטלית, אלא אף מעבר לציפיותיי. כל הכאבים נעלמו ותנועות היד חזרו כמעט לטווחיהן המקוריים.

 

ולראיה, חזרתי לשחק טניס (יחידים), תוך הפתעת שותפי באיכות המחודשת של  משחקי (וכפי שאתה יודע אני כמעט בן 85 שנה!).

 

אני רק מצטער שהניתוח לא בוצע לפני חמש שנים.

 

בכבוד רב,

 

דניאל הופמן

Members Area
Email:
Password:

Become a member
Forgotten password?

  • פרופ׳ עפר לוי, מנהל מכון הכתף הישראלי, עובד בהסדר עם הביטוחים המשלימים  של קופות החולים
    כללית מושלם   

    ומכבי


  • פרופ׳ עפר לוי קיבל מינוי פרופסור לאורתופדיה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב בבאר שבע