מידע למטופלים

מידע לגבי ניתוחי כתףניתוחי החלפת הכתף ניתנים לביצוע בהרדמה איזורית בלבד כשהמטופל ער
(לחץ על הקישור לעיל לשמיעת תוכנית ב BBC על ניתוחי הכתף עם מנותח ער           
על ידי פרופ׳ עפר לוי ב Reading Shoulder Unit).   


פרופ׳ עפר לוי, פרופ׳ אטול קפילה וד״ר מארק פורטר ב Reading Shoulder Unit
 בעת הקלטת תוכנית ל BBC על ניתוחי הכתף עם מנותח ער  

 

Members Area
Email:
Password:

Become a member
Forgotten password?

 • Excellent results with the Verso TSA were published in Italy! 
  A group of oorthopaedic surgeons from northern Italy from Piacenza and Verona published their first few years experience with the stemless reverse TSA - The VERSO. 
  They present Excellent clinical and radiologic results that mirror the results of the designing centre!
  (Read more) [Read more]
 • פרופ׳ עפר לוי, מנהל מכון הכתף הישראלי, עובד בהסדר עם הביטוחים המשלימים  של קופות החולים
  כללית מושלם   

  ומכבי


 • פרופ׳ עפר לוי קיבל מינוי פרופסור לאורתופדיה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב בבאר שבע

 • Further scientific support from Robert Hudek et al. paper to Prof. Levy’s theory on the role of C Acnes in the aetiology of Osteoarthritis (Read More)
 • The RSU Academy Course for GPs and Physiotherapists will take place virtually, via Zoom,

  weekly every Wednesday between 19:00 - 20:00 UK time.
   

  This week on the 18/11/2020:

  Shoulder Instability - Diagnosis and treatment options – Update

  [Read more]