מידע למטופלים

מידע לגבי ניתוחי כתףניתוחי החלפת הכתף ניתנים לביצוע בהרדמה איזורית בלבד כשהמטופל ער
(לחץ על הקישור לעיל לשמיעת תוכנית ב BBC על ניתוחי הכתף עם מנותח ער           
על ידי פרופ׳ עפר לוי ב Reading Shoulder Unit).   


פרופ׳ עפר לוי, פרופ׳ אטול קפילה וד״ר מארק פורטר ב Reading Shoulder Unit
 בעת הקלטת תוכנית ל BBC על ניתוחי הכתף עם מנותח ער  

 

Members Area
Email:
Password:

Become a member
Forgotten password?

  • פרופ׳ עפר לוי, מנהל מכון הכתף הישראלי, עובד בהסדר עם הביטוחים המשלימים  של קופות החולים
    כללית מושלם   

    ומכבי


  • פרופ׳ עפר לוי קיבל מינוי פרופסור לאורתופדיה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב בבאר שבע